بلندگوی دزدگیر 

بلندگوی دزدگیر  ۳۰ وات صدا بلند

بلندگوی دزدگیر  ۳۰ وات صدا بلند

بلندگوی دزدگیر  ۳۰ وات صدا بلند

کیفیت ساخت بالا

کیفیت صدای بسیار بلند

قدرت بلند گو ۳۰‌وات