انواع پست ها

تاج محل هندوستان عجایب هفت گانه

عجایب هفتگانه، تاج محل هندوستان یکی از عجایب هفتگانه دوره معاصر تاج محل taj mahal است که ممتاز محل نیز گفته می شود . این بنای شیک و زیبا به دستور شاه جهان در هندوستان دوره گورکانی ( دوره ای که مغول ها در انجا حکومت میکرده اند ) ساخته شده و ارجمند بانو بیگم […]