آرشیو برچسب ها : جهت هند

عجایب هفتگانه، تاج محل هندوستان یکی از عجایب هفتگانه دوره معاصر تاج محل taj mahal است که ممتاز محل نیز گفته می شود . این بنای شیک و زیبا به دستور شاه جهان در هندوستان دوره گورکانی ( دوره ای که مغول ها در انجا حکومت میکرده اند ) ساخته شده و ارجمند بانو بیگم […]