آرشیو برچسب ها : قیمت دیش مرکزی

  قیمت آنتن مرکزی قیمت آنتن مرکزی ( فقط خود آنتن متفاوت است از قیمت نصب آنتن مرکزی در آپارتمان ها و … قیمت آنتن از ۱۵۰ هزارتومان تا ۳۰۰ هزار تومان بدون تقویت کننده و بقیه متعلاقات  ) با توجه به نوع گین آنتن و نوع برند آن متفاوت است و نکته مهم برای […]