آرشیو برچسب ها : هدند

قیمت آنتن مرکزی |هزینه نصب آنتن مرکزی و ماهواره مرکزی | سیستم آنتن مرکزی هتل hadend قیمت آنتن مرکزی ( فقط خود آنتن متفاوت است از قیمت نصب آنتن مرکزی در آپارتمان های مسکونی و اداری تا و … قیمت آنتن از ۳۵۰ هزارتومان تا ۷۵۰ هزار تومان بدون تقویت کننده و بقیه متعلاقات  ) […]